Challenging, interesting, inspiring, highly customized, premium quality international experiences – Learn More with ISP!

S Janou jsem spolupracovala po několik měsíců v loňském roce a byla jsem velice spokojena. Mou spokojenost dokazuje to, že s Janou plánuji spolupracovat i v tomto roce a doufám, že i v letech dalších. Koučování s Janou mě posunulo, otevřelo mi nové obzory v oblasti managementu, uvědomila jsem si své silné a slabé stránky a naučila se s nimi pracovat. Prace s Janou je inspirativní, díky ni jsem si uvědomila nove souvislosti a začala pracovat jinak, efektivněji a s novou energii. V mnoha oblastech jsem se zlepšila a těším se na další nové poznatky a postupy. Koučování pro mě bylo jistě obrovským přínosem, který oceňuji já, tak i firma, ve které působím. Byl to jistě dobře investovaný čas, snaha i finanční prostředky. Janu mohu pouze doporučit!

Linkedin